Vì lý do hết chương trình khuyến mãi(hết thời hạn 31/8/2016)

Web xin tạm ngưng hoạt động cho đến khi nào có chính sách mới từ ban tổ chức

Mọi sự bất tiện nếu có, chúng tôi xin thành thật cáo lỗi với các bạn